English English Tiếng Việt Tiếng Việt

Nhập liệu nguyên phụ liệu ngành da giày tăng nhẹ đầu năm 2018

Theo thống kê của Tổng cục hải quan, xuất khẩu giày dép năm 2017 tăng mạnh so với năm 2016. Điều này đưa giày dép trở thành một trong top 4 mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Đầu năm 2018, ngành giày dép tiếp tục chứng kiến sự gia tăng trong kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này, đồng nghĩa với đó là sự gia tăng trong nhập liệu nguyên phụ liệu ngành giày.

giay-da-nam

Trong 2 tháng đầu năm 2018, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng giày dép đạt trên 750 triệu USD, tăng 4,25% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 1,7% so với tháng 12/2016. Trong đó, Trung Quốc là nguồn cung cấp nguyên phụ liệu chủ yếu nhóm mặt hàng này cho nước ta, với 111 triệu USD, chiếm 35,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước. Con số này giảm 36,17% so với tháng 12/2017 và giảm 12,89% so với cùng tháng năm 2017, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này từ Trung Quốc lên gần 290 triệu USD, tăng 8,15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Với hơn 40 triệu USD, Hàn Quốc là nguồn cung cấp lớn thứ hai sau Trung Quốc, chiếm 13% trong tổng kim ngạch nhập khẩu tât scar các mặt hàng, giảm 35,29% so với tháng 12/2017 và giảm 30% so với cùng tháng năm trước đó, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này từ Hàn Quốc lên 105 triệu USD, giảm 4,21% so với cùng kỳ năm ngoái.

Với 28,2 triệu USD, chiếm 9,5% trong tổng kim ngạch, giảm 11,19% so với tháng 12/2017 và giảm 29,7% so với cùng tháng năm trước đó, Đài Loan chính thức là nguồn cung ứng nguyên phụ liệu giày dép cho Việt Nam lớn thứ 3, nâng tổng kim ngạch từ thị trường này lên 59 triệu USD, giảm 11,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xếp cuối cùng là Hoa Kỳ, với 24,7 triệu USD, chiếm 8% trong tổng kim ngạch nhậ khẩu của cả nước, giảm 15,3% so với tháng 12/2017 và giảm 10% so với cùng tháng năm trước đó, nâng tổng kim ngạch từ thị trường này lên 55 triệu USD, tăng 14,77% so với cùng kỳ năm 2017. 

Ngoài ra, Canada giảm 69,78%, xuống còn 170 nghìn USD, Pháp giảm 52,71%, xuống còn 574 nghìn USD, Australia giảm mạnh 50,8% xuống còn 2 triệu USD. Tuy nhiên, Singapore, Ba Lan và Hồng Kông với mức tăng tương ứng 70%, 31% và 29,7% so với cùng kỳ năm trước lại là một số thị trường có kim ngạch nhập khẩu tăng mạnh.

Nhìn chung, kim ngạch nhập khẩu nguyên phụ liệu ngành da giày, đặc biệt là giày da cao cấp vào Việt Nam trong tháng 1 và tháng 2 năm 2018 đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2017.

Bạn có thể tham khảo báng thống kê sơ bộ của Tổng cục hải quan về thị trường nhập khẩu nguyên phụ liệu 2 tháng đầu năm 2018 để hiểu rõ hơn (ĐVT: USD)

Thị trường 2T/2017 T2/2018 2T/2018 So với T2/2017 (%) So với 2T/2017 (%)
Tổng kim ngạch 720.735.274 314.514.541 751.231.749 -21,52 4,23
Achentina 6.463.732 1.725.469 4.603.213 -63,50 -28,78
Ấn Độ 14.747.386 6.997.576 16.717.942 -25,46 13,36
Anh 1.786.700 1.140.302 1.981.738 6,08 10,92
Áo 379.568 75.121 202.209 -71,28 -46,73
Ba Lan 1.159.171 905.060 1.528.296 -3,93 31,84
Brazil 22.341.994 7.116.123 13.680.673 -50,95 -38,77
Canada 567.081 57.104 171.967 -88,91 -69,68
Đài Loan 66.498.041 27.610.825 58.611.984 -29,93 -11,86
Đức 5.632.326 2.324.542 4.629.240 -35,50 -17,81
Hà Lan 408.927 237.440 471.825 8,26 15,38
Hàn Quốc 107.547.611 40.492.837 103.037.949 -30,98 -4,19
Hoa Kỳ 46.761.609 24.604.657 53.639.096 -9,87 14,71
Hồng Kông 24.314.255 13.618.231 31.511.396 7,11 29,60
Indonesia 6.349.110 3.055.264 7.583.131 -27,51 19,44
Italia 31.194.692 17.054.382 34.216.932 -17,00 9,69
Malaysia 4.989.597 2.518.116 5.430.366 -16,63 8,83
Niuzilân 4.888.573 1.104.680 2.409.778 -47,16 -50,71
Nhật Bản 31.287.758 14.407.279 34.311.318 -27,02 9,66
Ôxtrâylia 4.382.249 638.613 2.157.057 -74,90 -50,78
Pakistan 3.040.277 1.358.305 2.991.328 -26,25 -1,61
Pháp 1.193.461 234.300 576.287 -52,69 -51,71
Singapore 191.094 110.715 322.942 8,39 69,00
Tây Ban Nha 1.189.084 491.444 1.032.732 -12,37 -13,15
Thái Lan 32.775.435 16.635.998 36.711.269 -16,83 12,01
Trung Quốc 266.510.930 112.271.478 288.127.164 -12,89 8,11
 

Xem thêm Nghề đóng giày handmade cho những đôi chân lệch cỡ http://banuli.vn/nghe-dong-giay-handmade-cho-nhung-doi-chan-lech-co.html

Tin tức liên quan:

1
Bạn cần hỗ trợ?