English English Tiếng Việt Tiếng Việt

Giày dép là một trong 5 hàng xuất khẩu chủ chốt năm 2017

Trong năm 2017, giá trị xuất khẩu 5 nhóm hàng lớn nhất của Việt Nam đạt 32,47 tỷ USD, chiếm 73% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Trong đó, nhóm hàng giày dép các loại chiếm 15,3%, đứng đầu là hàng điện thoại các loại và linh kiện chiếm 22%.

Hàng giày dép các loại

Xuất khẩu giày dép trong 12 tháng năm 2017 đạt gần 1,23 tỷ USD, tính đến hết tháng 12/2017 xuất khẩu nhóm hàng này đạt gần 6,27 tỷ USD, tăng 7,5% so với năm 2016. Cũng trong năm 2017, các công ty sản xuất giày dép thuộc khối doanh nghiệp FDI xuất khẩu nhóm hàng này đạt gần 5,1 tỷ USD, chiếm 81,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm giày dép các loại của cả nước.

Thị trường xuất khẩu giày dép các loại trong năm 2017 bao gồm: Hoa Kỳ đạt gần 2,16 tỷ USD, tăng 7,9% so với năm 2016, chiếm 34,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước; thị trường Châu Âu đạt hơn 2,1 tỷ USD, tăng 5,3%, chiếm 33,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.

giay-da-nam

Hàng dệt may

Thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may trong năm 2017 đạt gần 11 tỷ USD, tăng 6,5% so với năm 2016, chiếm 13,7% trong tổng kim xuất khẩu của cả nước. Trong đó, với 61% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của cả nước, các doanh nghiệp có vốn FDI đạt kim ngạch gần 6,6 tỷ USD.

Hoa Kỳ là một trong những thị trường xuất khẩu hàng dệt may chủ yếu của Việt Nam trong năm 2017, với 5,5 tỷ USD, tăng 6,4% so với năm trước, chiếm 51,8% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của cả nước. Đứng thứ hai là Nhật Bản với gần 1,28 tỷ USD, tăng 5,5%, chiếm 11,8% và Hàn Quốc đạt 876 triệu USD, tăng 16%, chiếm 8,1% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may.

Điện thoại các loại và linh kiện

Trong tháng 12/2017, xuất khẩu nhóm hàng này đạt hơn 2,65 tỷ USD, giảm gần 9% so với tháng 11/2017. Tính đến hết tháng 12/2017, xuất khẩu nhóm hàng này chiếm 20,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, đạt gần 17 tỷ USD, tăng 17,2% so với năm trước.

Các thị trường xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện trong năm 2017 của Việt Nam bao gồm thị trường Châu Âu với kim ngạch gần 5,5 tỷ USD, tăng 6,5% so với năm 2016c, chiếm 33% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước. Bên cạnh đó, Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đạt hơn 2,34 tỷ USD, chiếm 13,1% tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này. Hoa Kỳ xếp thứ 3 với gần 2,07 tỷ USD, tăng mạnh 59,8% và chiếm 11,2% tổng kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng này. 

Xem thêm http://banuli.vn/di-tim-nguyen-nhan-cho-su-tang-truong-thap-cua-nganh-giay-da-viet-nam.html

giay-da-nam

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

Xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng 12/2016 đạt hơn 1,5 tỷ USD, tăng 12% so với tháng trước. Tính đến hết tháng 12/2017, xuất khẩu nhóm hàng này đạt gần 7,9 tỷ USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2016.

Thị trường Châu Âu đạt kim ngạch hơn 1,8 tỷ USD, tăng 18,5%, chiếm tỷ tọng 21,9 trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước. Tỏng khi đó, Trung Quốc đạt gần 1,4 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2016, chiếm tỷ trọng 18%. Thị trường Hoa Kỳ đạt hơn 1,4 tỷ USD, tăng 1,5%, chiếm tỷ trọng 17,43%. Đây chính là các thị trường xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện chính của Việt Nam trong năm 2017.

Hàng thủy sản

Xuất khẩu hàng thủy sản tháng cuối cùng năm 2017 đạt kim ngạch 602 triệu USD, tăng 3,53% so với tháng 11/2017. Tính đến hết năm 2017, xuất khẩu thủy sản đạt hơn 3,2 tỷ USD; tăng 4,5% so với năm 2017.

Trong đó, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu hàng thủy sản lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch 650 triệu USD, tăng 13% so với năm trước, chiếm 22% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng thủy sản của cả nước. Xếp sau là thị trường Châu Âu chiếm tỷ trọng 17,9% với kim ngạch đạt 559 triệu USD, tăng nhẹ 2,1%. Đứng thứ 3 là thị trường Nhật bản với kim ngạch 442 triệu USD, chiếm tỷ trọng 14,3% và giảm nhẹ 2,1% so với năm 2016.

Xem thêm http://banuli.vn/khoang-cach-cung-va-cau-trong-nganh-da-ngay-ngay-cang-duoc-thu-hep.html

1
Bạn cần hỗ trợ?